Úvod

            O firme

           Produkty

          Kontakt
Copyright 2004 - 2011 Stopo & PowerGroup - All rights reserved.
O firme:
               Obchodné meno:                                STOPO, s.r.o.
              Právna forma spoločnosti:                  spoločnosť s ručením obmedzeným
             Sídlo spoločnosti:                                Radlinského 17, 052 01 Sp. Nová Ves
            Konateľ spoločnosti:                            Ing. Tomáš Lipták

           Spoločnosť zapísaná v OR OS Košice I - Oddiel: Sro - Vložka číslo: 2240/V

         Deň zápisu:                                             01.07.2008

        IČO:                                                         44 215 193
       DIČ:                                                         2022638684
      IČ DPH:                                                   SK 2022638684

              Úvod

            O firme

           Produkty

          Kontakt
     tel.:

     053/44 11 99 7

    e-mail:

   stopo@stopo.sk

  mapa: